Frequently Asked Questions

Aug 2009 New Delhi i-Race Results

Aug 2009 New Delhi i-Race results list the runners as per their actual finish time. The results and rankings for men and women are listed separately. The results for 5K and 10K are listed separately. The runners who did not finish are not listed.

New Delhi Men 10K

Rank

Name

Finish Time

1

Sandeep Kumar

00:44:29

2

Parag

00:48:09

3

Deepak Gahlot

00:48:15

4

Srikant Natrajan

00:48:46

5

Ashok Kumar

00:49:12

6

Rishipal Singh

00:50:25

7

Anurag

00:52:31

8

Craig Clark

00:53:28

9

Adarsh Ravindranathan

00:53:30

10

Deepak Kumar Yadav

00:53:55

11

Parveen Kumar

00:54:52

12

Col Virendra Rawat

00:56:13

13

Parvin Agarwal

00:56:53

14

Murali Iyer

01:01:06

15

Sandeep

01:02:06

16

Rahgunandan G

01:04:38

17

Abhijit Das

01:06:55

18

Harish Gandhi

01:07:22

19

Elangio Thambiah

01:07:30

20

Amit Nivsarkar

01:07:47

21

Rishi Madan

01:13:29

New Delhi Women 10K

Rank

Name

Finish Time

1

Corinna  Luna-Benavides

00:52:46

2

Nachiketa Joshi

00:55:11

3

Celeste Fulgham

00:55:19

4

Debbie Hamilton

00:55:49

New Delhi Men 5K

Rank

Name

Finish Time

1

Ishwar Singh

00:18:01

2

Manish

00:18:07

3

Mayank Makhija

00:18:58

4

Nitin

00:21:01

5

Rakesh

00:21:14

6

Melvin Barreto

00:23:39

7

Karan

00:23:41

8

Sonu

00:23:58

9

Virender

00:24:07

10

Naresh Kumar

00:24:10

11

Ashish Yadav

00:24:36

12

Navneet

00:24:37

13

Narender

00:24:38

14

Vishal Udar

00:24:55

15

Karamveer

00:25:26

16

Saurabh Arora

00:25:35

17

Vikran Chhachhi

00:27:20

18

Dhruv Mahajan

00:27:24

19

Kuldeep kumar

00:27:37

20

Vadehra

00:27:42

21

Sahil Anand

00:27:54

22

Varun Mahajan

00:28:01

23

Rohit Thakran

00:28:04

24

T R Yadav

00:29:08

25

Morali

00:29:31

26

Sant Lal

00:29:32

27

Inderjit

00:29:34

28

Vinod Das

00:29:52

29

Suresh Kumar  PK

00:30:11

30

Rachit dhingra

00:30:34

31

Tavinder Pal Singh Sidhu

00:30:36

32

Anil thakur

00:31:17

33

Kapil

00:32:48

34

Hirday Punjani

00:32:51

35

Vishal Taneja

00:34:15

36

Neeraj Dogra

00:35:47

37

Vikram

00:36:04

38

Abhimanyu Das

00:40:32

39

Khush Pal Dahiya

00:40:34

40

Satpal

00:43:58

New Delhi Women 5K

Rank

Name

Finish Time

1

Vijaya Lakshmi

00:26:19

2

Spring Trail

00:32:34

3

Divya Dhingra

00:40:33