Frequently Asked Questions

Aug 2009 Pune i-Race Results

Aug 2009 Pune i-Race results list the runners as per their actual finish time. The results and rankings for men and women are listed separately. The results for 5K and 10K are listed separately. A couple of runners did non-standard distances and their results are listed under Miscellaneous category.

Pune Men 10K

Rank

Name

Finish Time

1

Rajiv Devdasan

00:42:00

2

Ajit Shelat

00:53:00

2

Umesh Sonavane

00:53:00

4

Asim Rama Praveen

00:54:00

5

Mahesh Vaidya

00:55:00

5

Vikas Kumar

00:55:00

7

Naveen Kumar

00:56:00

7

Vivek M Sura

00:56:00

7

Neelesh Desai

00:56:00

10

Atul Narkhade

00:59:00

11

Milind Nanal

00:59:15

12

Nitin Shimpi

01:00:00

13

Dhananjay Dhane

01:02:00

14

Sunil Bane

01:05:00

15

Jyoti Swarup

01:07:00

16

Atul Deopujari

01:11:00

17

Vinayak Joglekar

01:28:00

Pune Men 5K

Rank

Name

Finish Time

1

Ketan Ruikar

00:18:00

2

Rohit Joshi

00:20:00

3

Anamay Kane

00:25:00

3

Sujit Kolke

00:25:00

5

Mitaan Patil

00:26:00

6

Ganesh Tambat

00:27:00

6

Nikhil Kelkar

00:27:00

8

Chandrashekhar K Mudaliar

00:28:05

9

Girish Agashe

00:28:50

10

Amit Vartak

00:29:10

11

Pravin Bhagwat

00:29:30

12

Sunando Sengupta

00:29:38

13

Milind Joshi

00:29:58

14

Guruswamy Kumaraswamy

00:30:00

15

Abhay Patil

00:32:25

16

Bestin Jose

00:33:20

17

Jojumon Kavalan

00:33:22

18

Tarun Malaviya

00:35:25

19

Nikhil Sontakke

00:37:18

20

Prabas Chaudhuri

00:38:06

21

Shubhadeep Ghosh

00:38:10

22

Anant Saraf

00:39:30

23

Anil Risbud

00:42:15

24

Abhishek Shesh

00:51:00

25

Baburao Kasmalkar

01:00:00

Pune Women 5K

Rank

Name

Finish Time

1

Vinaya Natarajan

00:29:55

2

Madhura Kane

00:31:00

2

Sridevi Joshi

00:31:00

4

Shrushti Malaviya

00:33:00

5

Gayatri Agashe

00:36:48

6

Anita Kane

00:38:35

7

Pooja Kumar

00:39:30

8

Arundhati Shelat

00:40:00

Pune Men Miscellaneous

Distance

Name

Finish Time

9.5K

Surendra Tripathy

00:52:40

9K

Nitin Sidram Bodke

00:34:00