Name

M/F

Distance (km)

Finish Time

Adjustments due to

i-Race Index (%)

Total

Age / Gen

Ht / Wt

Hilliness

Altitude

Total

J P Yadav

M

10.416

0:46:40

15.60%

19.21%

2.27%

0.02%

40.96%

84.98%

Bhaskar Desai

M

10.416

0:50:12

23.75%

11.84%

2.27%

0.02%

41.57%

79.34%

P K Prasannan

M

5.793

0:25:10

11.55%

12.88%

1.85%

0.02%

28.28%

77.48%

Ramachandran

M

10.416

0:59:27

13.46%

39.23%

2.27%

0.02%

61.61%

76.48%

Phapale Sunil Ramdas

M

10.416

0:42:05

0.37%

8.72%

2.27%

0.02%

11.63%

74.63%

Amol Vivek Patwardhan

M

5.793

0:25:38

2.34%

18.21%

1.85%

0.02%

23.25%

73.08%

Sharat

M

10.416

0:49:01

12.25%

10.48%

2.27%

0.02%

26.86%

72.81%

Sambuddha Sanyal

M

10.416

1:04:43

0.34%

59.09%

2.27%

0.02%

63.29%

70.98%

Abhirami Pulikkal

F

5.793

0:30:32

25.61%

11.17%

1.85%

0.02%

42.25%

70.82%

Mastram Meena

M

5.793

0:23:47

2.26%

0.00%

1.85%

0.02%

4.17%

66.58%

Paul Alton

M

10.416

0:57:56

18.20%

12.70%

2.27%

0.02%

36.26%

66.17%

Susan Alton

F

10.416

1:10:41

34.25%

18.42%

2.27%

0.02%

62.63%

64.73%

Hemant Dalal

M

10.416

0:59:27

7.75%

22.51%

2.27%

0.02%

35.04%

63.90%

Suresh Parmar

M

10.416

1:05:48

5.23%

37.71%

2.27%

0.02%

48.24%

63.38%

Sayaji G Jadhav

M

5.793

0:25:55

5.48%

0.00%

1.85%

0.02%

7.45%

63.02%

Himali Shinde

F

5.793

0:40:08

24.04%

31.59%

1.85%

0.02%

66.28%

62.98%

Kavin K

M

10.416

0:54:54

0.33%

18.83%

2.27%

0.02%

21.96%

62.50%

Milan Thakkar

M

10.416

1:06:57

0.79%

44.23%

2.27%

0.02%

48.70%

62.49%

Rohit Bansal

M

10.416

1:00:14

1.16%

29.16%

2.27%

0.02%

33.66%

62.43%

Anand Anantharaman

M

10.416

1:15:57

24.53%

31.48%

2.27%

0.02%

67.49%

62.04%

Saurabh Nishant

M

10.416

0:58:23

0.84%

24.53%

2.27%

0.02%

28.46%

61.90%

Aalok Vidyarthi

M

10.416

0:56:15

2.18%

17.13%

2.27%

0.02%

22.43%

61.23%

Jayesh J. Katariya

M

10.416

1:04:25

10.57%

23.92%

2.27%

0.02%

40.17%

61.22%

Stephen Palmer

M

10.416

0:52:33

1.14%

10.42%

2.27%

0.02%

14.25%

61.16%

Anirudha Karandikar

M

10.416

1:03:04

5.75%

26.68%

2.27%

0.02%

37.03%

61.13%

Pradeep Jain

M

5.793

0:37:31

5.73%

38.80%

1.85%

0.02%

49.50%

60.57%

Ashwin Paranjape

M

5.793

0:26:41

4.28%

0.00%

1.85%

0.02%

6.24%

60.52%

Rahul Singh

M

10.416

0:56:36

1.56%

15.31%

2.27%

0.02%

19.79%

59.54%

Kv Venkatesh

M

10.416

1:00:42

8.75%

15.44%

2.27%

0.02%

28.42%

59.52%

Vipul Shah

M

10.416

1:03:22

2.99%

26.43%

2.27%

0.02%

33.20%

59.14%

Rajendra Porwal

M

10.416

1:05:18

10.12%

21.28%

2.27%

0.02%

36.62%

58.86%

Bijay Nair

M

10.416

1:15:07

2.34%

48.41%

2.27%

0.02%

55.36%

58.19%

Anurag Gupta

M

10.416

1:12:32

7.29%

36.01%

2.27%

0.02%

49.27%

57.90%

Kedar Vaze

M

10.416

1:21:41

3.66%

58.17%

2.27%

0.02%

67.73%

57.77%

Mahesh Tirumkudulu

M

10.416

1:00:42

4.01%

15.75%

2.27%

0.02%

23.15%

57.08%

Ravi Kakkad

M

10.416

1:02:43

0.19%

22.45%

2.27%

0.02%

25.50%

56.30%

Ramesh Porwal

M

10.416

1:12:26

6.19%

33.23%

2.27%

0.02%

44.72%

56.21%

M Sai Manasa

F

5.793

0:41:04

48.58%

0.00%

1.85%

0.02%

51.36%

56.02%

Manish Rahul

M

10.416

1:12:25

4.70%

34.09%

2.27%

0.02%

43.61%

55.79%

Shuchi Ojha

F

10.416

1:11:10

17.22%

17.52%

2.27%

0.02%

40.91%

55.70%

Gulab Shah

M

10.416

1:22:32

11.41%

41.97%

2.27%

0.02%

61.80%

55.15%

Priti Doshi

F

10.416

1:28:59

19.99%

41.97%

2.27%

0.02%

74.26%

55.09%

Maninder Cheema

F

10.416

1:23:26

20.04%

33.02%

2.27%

0.02%

63.34%

55.08%

Dr.Urvashi M. Patel

F

5.793

0:44:12

25.60%

25.02%

1.85%

0.02%

59.97%

55.01%

Gazal Arora

F

5.793

0:42:27

13.93%

30.82%

1.85%

0.02%

51.84%

54.37%

Saurabh Batta

M

10.416

1:08:56

1.39%

28.05%

2.27%

0.02%

32.81%

54.20%

Sneha Namdro Kutkar

F

5.793

0:41:04

14.33%

25.55%

1.85%

0.02%

46.24%

54.13%

Neha Shah

F

10.416

1:25:34

16.56%

37.94%

2.27%

0.02%

64.47%

54.08%

Beena Nair

F

10.416

1:22:13

18.55%

30.12%

2.27%

0.02%

57.81%

54.00%

Purvesh Shah

M

10.416

1:10:21

2.32%

28.88%

2.27%

0.02%

34.90%

53.95%

Ajay Kamalakaran

M

10.416

1:13:05

1.00%

33.92%

2.27%

0.02%

38.36%

53.26%

Rohan Nair

M

5.793

0:57:09

0.06%

93.47%

1.85%

0.02%

97.21%

52.45%

Deepak Shinde

M

10.416

1:35:08

6.71%

62.04%

2.27%

0.02%

76.89%

52.31%

Nipa Diwanji-Sheth

F

5.793

0:48:03

21.57%

33.31%

1.85%

0.02%

65.11%

52.23%

Prajeeth Nair

M

10.416

1:10:08

5.09%

20.03%

2.27%

0.02%

29.04%

51.76%

Seshadri Gowrishankar

M

10.416

1:08:33

4.47%

18.00%

2.27%

0.02%

26.10%

51.75%

Saurabh Trivedi

M

5.793

0:34:38

1.44%

13.96%

1.85%

0.02%

17.76%

51.68%

Anil Shenoy

M

10.416

1:00:21

2.73%

5.47%

2.27%

0.02%

10.84%

51.67%

Kedar Gokhale

M

10.416

1:03:00

1.51%

11.30%

2.27%

0.02%

15.57%

51.61%

Shipra Singh

F

10.416

1:08:57

16.04%

6.35%

2.27%

0.02%

26.24%

51.51%

Ashutosh Tripathi

M

5.793

0:31:37

4.98%

0.00%

1.85%

0.02%

6.95%

51.42%

Chinmay Milind Karanjkar

M

5.793

0:35:03

10.36%

4.29%

1.85%

0.02%

17.25%

50.85%

Dhiren S Bahua

M

10.416

1:23:01

1.73%

42.35%

2.27%

0.02%

48.13%

50.20%

Zakir Mansoori

M

10.416

1:17:35

0.01%

35.07%

2.27%

0.02%

38.18%

50.11%

Arundhoti Banerjee

F

5.793

0:51:54

14.39%

45.58%

1.85%

0.02%

69.66%

49.69%

Harshajith Umapathy

M

10.416

1:09:37

3.27%

15.31%

2.27%

0.02%

21.81%

49.22%

Sanjeev Nichani

M

5.793

0:39:03

0.13%

23.77%

1.85%

0.02%

26.26%

49.15%

Atul Dalal

M

10.416

1:14:50

2.47%

24.61%

2.27%

0.02%

30.62%

49.11%

Gurpreet Mankoo

M

10.416

1:01:34

0.00%

5.03%

2.27%

0.02%

7.44%

49.09%

Malati Gupta

F

10.416

1:28:36

20.61%

25.05%

2.27%

0.02%

54.29%

48.99%

Foram Khambati

M

10.416

1:08:29

0.08%

15.60%

2.27%

0.02%

18.35%

48.62%

Sanjay Rohra

M

10.416

1:07:58

1.56%

11.46%

2.27%

0.02%

15.79%

47.93%

Jayesh Gulani

M

10.416

1:21:42

0.15%

33.91%

2.27%

0.02%

37.19%

47.24%

Smit Parmar

M

10.416

1:16:14

1.64%

22.45%

2.27%

0.02%

27.32%

46.99%

Vidhya R Unni

F

5.793

0:53:40

13.69%

43.20%

1.85%

0.02%

65.85%

46.97%

Darshak Dhami

M

10.416

1:35:15

2.22%

52.09%

2.27%

0.02%

59.03%

46.97%

Gunjit Jain

M

10.416

1:17:19

0.01%

24.96%

2.27%

0.02%

27.84%

46.52%

Dhananjay Shettigar

M

10.416

1:03:22

0.41%

1.94%

2.27%

0.02%

4.71%

46.49%

Smita Barvataya

F

5.793

0:41:04

14.62%

7.40%

1.85%

0.02%

25.41%

46.42%

Bijai Jayarajan

M

5.793

0:47:54

3.39%

37.44%

1.85%

0.02%

44.76%

45.94%

Aswin Mani

M

5.793

0:42:14

0.00%

25.15%

1.85%

0.02%

27.50%

45.89%

Parimal Karani

M

5.793

0:51:55

23.00%

23.54%

1.85%

0.02%

54.81%

45.32%

Siddharth Goenka

M

5.793

0:42:30

0.15%

23.17%

1.85%

0.02%

25.67%

44.94%

Madhav Kalyan

M

10.416

1:14:45

6.20%

9.33%

2.27%

0.02%

18.78%

44.70%

Vikas Ss

M

10.416

1:16:51

0.29%

18.31%

2.27%

0.02%

21.38%

44.43%

Priya Goenka

F

5.793

0:43:18

13.44%

9.45%

1.85%

0.02%

26.49%

44.40%

Aditi Vaze

F

10.416

1:25:13

14.77%

10.93%

2.27%

0.02%

30.24%

43.00%

Kingshuk Mukherjee

M

10.416

1:10:25

2.07%

2.59%

2.27%

0.02%

7.12%

42.80%

Pankaj Chauhan

M

5.793

0:51:54

1.66%

30.76%

1.85%

0.02%

35.42%

39.66%

Sandeep Patel

M

10.416

1:24:57

1.98%

13.94%

2.27%

0.02%

18.87%

39.37%

Dr.Mukesh D.Patel

M

5.793

0:58:23

10.06%

21.81%

1.85%

0.02%

36.58%

35.56%